Στοιχεία επικοινωνίας

 

Email 

info@hdbi.gr

 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ξενίας 24, 11528 Αθήνα

 

Τηλέφωνο

+30-210-3387110