Αρχική > Επενδύσεις > Επενδύσεις - VC Funds


Capital Connect Venture Partners
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Capital Connect Venture Partners είναι συνολικού ύψους €10,7 εκ. Το ΑΚΕΣ Capital Connect Venture Partners είναι η πρώτη επένδυση του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας...
Zaitech Fund
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) Zaitech Fund είναι συνολικού ύψους €40 εκ. Το Zaitech Fund Α.Κ.Ε.Σ. που αποτελεί τη δεύτερη επένδυση του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας, δημιουργήθηκε με βάση...
IBG Hellenic Fund II
To Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών IBG HELLENIC FUND II, συνολικού ύψους €17.059.900, αποτελεί την τρίτη κατά σειρά επένδυση του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας...
THERMI-ΤΑΝΕΟ VENTURE CAPITAL FUND
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών «THERMI-ΤΑΝΕΟ VENTURE CAPITAL FUND» ιδρύθηκε στις 20/3/2008 βάσει των διατάξεων του νόμου 2992/2002, και έχει συνολικό ύψος € 24 εκ. με δυνατότητα αύξησης...
AIMS-ΤΑΝΕΟ FUND
Το AIMS-TANEO Fund διαθέτει υπό διαχείριση κεφάλαια €40 εκ., για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Κριτήρια επιλογής θα αποτελέσουν κυρίως η προσδοκώμενη απόδοση εκάστης επένδυσης και η επιχειρηματική επάρκεια της ομάδας διοίκησης...
ALPHA TANEO Α.Κ.Ε.Σ.
Το ALPHA ΤΑΝΕΟ είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του Ν. 2992/2202 συνολικού ύψους €30 εκ. το οποίο δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2008. Τα κεφάλαια εισφέρθηκαν κατά 49% από το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας...
Oxygen Taneo Neoventures
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) «Oxygen Taneo Neoventures” δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008 και έχει συνολικό ύψος € 17 εκ. με δυνατότητα αύξησης έως τα € 30 εκ...
GIVE – TANEO FUND
Το Glocal Investment Ventures Enterprise (GIVE – TANEO FUND) ιδρύθηκε με αρχικό κεφάλαιο υπό διαχείριση €20.000.000 τον Οκτώβριο του 2008. Με επικεφαλή τον Καθηγητή Δημήτριο Σεφέρη ως κύριο επενδυτή και διαχειριστή...
PIRAEUS TANEO Α.Κ.Ε.Σ.
Το PIRAEUS-TANEO Capital Fund είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του Ν. 2992/2002 συνολικού ύψους €30 εκ. με δυνατότητα αύξησης σε €40 εκ. το οποίο δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2008...
NEW MELLON-TANEO Climate Change Opportunities
Το NEW MELLON-TANEO Climate Change Opportunities είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του Ν. 2992/2202 αρχικού συνολικού ύψους €15 εκ. το οποίο δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2008. Μεριδιούχοι είναι...
ΤΑΝΕΟ FG RES FUND
Στις 30/12/2008 ιδρύθηκε νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, Νόμος 2992/2002) με την επωνυμία «TANEO FG RES FUND». Το ύψος του Α.Κ.Ε.Σ ανέρχεται στα 24 εκ. €...