Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Δελτία τύπου - Ειδήσεις
     


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

29/12/2016
Διακήρυξη έργου: «Έλεγχος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την ΤΑΝΕΟ Α.Ε»

«Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Έλεγχος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2016-31.12.2016 και της χορήγησης του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού» για την ΤΑΝΕΟ Α.Ε., προϋπολογισμού (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).»


Κατεβάστε τη Διακήρυξη

Πίσω
Δείτε επίσης...
VCWorld a business community by TANEO