Αρχική > Επενδύσεις > Η διαδικασία


Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα
Οι Ομάδες Διαχείρισης Επενδυτικών Σχημάτων ή οι Ομάδες Επενδυτών που προτίθενται να συνεργαστούν με το Τ.Α.ΝΕ.Ο., συνθέτουν ενημερωτικό φάκελο...
διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Α.ΝΕ.Ο. δεσμεύεται να ελέγξει τις υποβαλλόμενες προτάσεις, αξιολογώντας με ιδιαίτερη βαρύτητα την εμπειρία της Ομάδας Διαχείρισης και την...
διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Α.ΝΕ.Ο. θα συμμετέχει σε «επενδυτικά σχήματα» που η επενδυτική τους πολιτική είναι ίδια με αυτή που περιγράφεται στην (2006/C194/02) απόφαση της Ε.Ε. και...
διαβάστε περισσότερα
Το Τ.Α.ΝΕ.Ο. ως μέλος του European Venture Capital Association (EVCA) ακολουθεί για την παρακολούθηση των επενδύσεων του όσα προβλέπουν τα...
διαβάστε περισσότερα


Δείτε επίσης...
VCWorld a business community by TANEO