Αρχική > Επενδύσεις


Επενδύσεις

«Συνεπενδύουμε με εκείνους που βλέπουν το αύριο δημιουργικά»

Κινητοποιούμε κεφάλαια και στελέχη προκειμένου να ενθαρρύνουμε όσους θεωρούν την επιχειρηματική συνεργασία αναγκαία προϋπόθεση για εξέλιξη και επιτυχία. Συνεργαζόμαστε με φιλόδοξους επιχειρηματίες που ανιχνεύουν τις ευκαιρίες και πιστεύουν ότι το αύριο τους ανήκει. Στηρίζουμε πρωτοπόρους ερευνητές νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Θεωρούμε σημαντικό να πλησιάζουμε και εμείς τις επενδύσεις καθώς η ειλικρινής συνεργασία απαιτεί την άρση των εμποδίων που χωρίζουν τους επενδυτές από τους επιχειρηματίες. Για το λόγο αυτό δημιουργούμε επενδυτικά σχήματα και επεκτείνουμε τη δράση μας σε όλους τους χώρους καθώς για εμάς δεν υπάρχουν δυναμικοί κλάδοι αλλά δυναμικοί επιχειρηματίες. Στόχος μας η επιλογή των δυναμικών επιχειρήσεων οι οποίες θα εξελιχθούν με γοργούς ρυθμούς και θα αποτελέσουν τη δομή μιας σύγχρονης ανταγωνιστικής αγοράς.Η διαδικασία
Επενδύσεις - VC Funds
Επενδύσεις - Επιχειρήσεις
Δείτε επίσης...
VCWorld a business community by TANEO