Αρχική > Ποιοι είμαστε > Πληροφοριακό υλικό


Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.» («ΤΑΝΕΟ Α.Ε.»)

Νόμος 2843/2000 (ΦΕΚ Α΄219) άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα :
8 του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ Α΄ 54),   26 παρ. 4 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α΄330) και 84 παρ. 3 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄195).

κάντε click εδώ...

Άρθρο 7 του Ν. 2992/2002

Άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ Α΄54)

κάντε click εδώ...

Υπουργική Απόφαση Αριθ. 36258 (ΦΕΚ Β΄ 1635)

Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. 36258/Β.1635/21.8.2007 (ΦΕΚ Β΄1635), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθμό 7107/Β.325/6.2.2009 (ΦΕΚ Β΄263) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

κάντε click εδώ...

Δείτε επίσης...
VCWorld a business community by TANEO